Aandachtspunten

 • Brandgevaar

  Binnenactiviteiten:
  Indien je een evenement organiseert in een gebouw dat bij gelegenheid gebruikt wordt, dien je contact op te nemen met de plaatselijke brandweer. Als je de zaal op een bijzondere manier inricht, neem je ook contact op met de brandweer die je kan zeggen wat al of niet toegelaten is.

  Het vrijhouden van de nooduitgangen is van essentieel belang.  Je zal iemand moeten  belasten met het bewaken van de nooduitgang.  Het afsluiten ervan is immers immoreel en strikt verboden.  Bij incidenten kan het ernstige gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid.
                        
  Buitenactiviteiten:
  Hierbij gaat het vooral om kampvuren, vuurwerken, kerstboomverbrandingen, Sint–Maartensvuren en dergelijke meer.  In Izegem dien je daarvoor de richtlijnen te respecteren die opgenomen zijn het Gecoördineerd Politiereglement.  

  Je dient in elk geval volgende regels te volgen:
  • Doe het niet bij winderig weer.
  • Het vuur mag niet hoger worden dan 1 meter tot 1,5 meter.
  • Voorzie voldoende blusmiddelen.
  • Verbrand geen afval, alleen zuiver en vast hout gebruiken.
  • Gebruik geen licht ontvlambare producten.
  • Doof het vuur na afloop volledig, controleer de omgeving op vliegvuur, dek de plaats af met aarde en laat het terrein ordelijk achter.

 • Persoonscontrole en toezicht

  Als je een risicopubliek verwacht, schat dan vooraf in hoe je het kan aanpakken. Een eerste schifting gebeurt via de toegangscontrole. Gewapende, dronken of gedrogeerde personen weiger je zonder discussie de toegang. 
  Als een persoonscontrole nodig is, kan je een beroep doen op een bewakingsfirma met vergunning.  Gedetailleerde uitleg hierover kan je vinden op de website
  www.vigilis.be . Let op: je kan niet zomaar mensen fouilleren. e dient hiervoor reeds een toestemming van de burgemeester te hebben en er zijn nog een aantal voorwaarden: hier de nodige informatie (kijk onder artikel 8 paragraaf 6)
  De personen die tijdens het evenement een oogje in het zeil houden, dienen op te vallen en herkenbaar te zijn.  Dit geeft een ontradend effect op mogelijke relschoppers.  Je kan hen een ander t–shirt laten dragen dan deze van de andere medewerkers.  Op die manier maak je duidelijk wie de aanspreekpunten zijn bij een ongeval of bij onrust.

  Het stadsbestuur wil tegemoet komen aan de kostenlast van het inzetten van veiligheidspersoneel (security). Hiervoor kun je beroep doen op een toelage van het stadsbestuur.

 

 • Medische bijstand

  Afhankelijk van de risico's, is het toch aangewezen om een medische hulppost te voorzien.
  Je kan daarvoor contact opnemen met het Rode Kruis, het Vlaams Kruis of de Vlaamse hulpdienst.

  Een minimale vereiste is het afficheren van noodnummers.  Je vermeldt best volgende telefoonnummers:

  100Brandweer
  100 of 112Medische spoeddienst
  051/31.22.22Dokter van wacht
  0900/10.500Apotheker van wacht
  070/245.245 Antigifcentrum
  02/268.62.00Brandwondencentrum
  ...Bewakingsdienst
  ......
 • Diefstalpreventie

  Als organisator dien je de kassamedewerkers volledig te kunnen vertrouwen.  Je laat het geld best ophalen en natellen door twee personen.  Bij avondevenementen maak je afspraken met een bank zodat je het geld in een nachtkluis kan stoppen.  Zorg ook voor een degelijke geldkoffer.  Een bewaakte vestiaire is eveneens aangewezen.  Indien mogelijk kan je ook lockers voorzien.

 • Omgaan met drugs

  Het gebruik van soft – en harddrugs kan niet.  Tijdens een evenement valt dat moeilijk te controleren.  Je kan iedereen via affiches er op wijzen dat het gebruik van drugs niet getolereerd wordt.  Als organisator heb je trouwens een meldingsplicht als er verdovende middelen gebruikt worden. 
  Voor vragen ivm drugs kan je terecht bij de Druglijn:
  www.druglijn.be of 078/15 10 20.