Risicoanalyse

Een goede risicoanalyse is de basis voor het verdere veiligheidsbeleid.  Je kan er eventueel de brandweer bij betrekken. 

Na te gaan:

 • gevaren verbonden aan de infrastructuur op de plaats van het evenement:
  • een gebrekkige of onveilige opbouw van een tijdelijke infrastructuur
  • instabiliteit van een tribune
  • gevaar voor instorting van een beschutting
  • veiligheidsafstanden tussen tenten, breuk van leidingen.
 • gevaren verbonden aan het gebruik van elektriciteit, fossiele brandstoffen (zoals aardolie en aardgas), frituurvetten, oververhitting van elektrische apparaten.

 • gevaren verbonden aan het wangedrag van personen, zoals overmatig drankgebruik, verdovende middelen, vechtpartijen...


Je schrijft best op welke maatregelen je daarbij zal nemen indien er zich een probleem voordoet.