Een begroting opmaken?

Een begroting is een overzicht van al je uitgaven en inkomsten.  Dit geeft je een correct beeld over hoeveel je organisatie zal kosten en/of opbrengen. Zo hou je controle op het financiële luik en vermijd je een financiële kater.

Een overzichtelijke begroting is ook van essentieel indien je subsidies wilt aanvragen of voor het werven van fondsen.

 

Hoe ga je te werk?

 1. Probeer eerst een overzicht te maken van al je soorten uitgaven en inkomsten. We geven je alvast een blanco begroting mee als leidraad. Hou er wel rekening mee dat dit enkel een werkmiddel is en dat er nog tal van andere kosten kunnen zijn die hier niet aan bod komen.

 2. Aan ieder onderdeel van dit overzicht, probeer je een bedrag te plakken. Hoeveel zal ieder onderdeel me kosten (of opbrengen). Ga op zoek naar voorbeelden om je te helpen en vraag ook prijsoffertes.

  T
  ip:
  Reken je uitgaven altijd iets meer dan verwacht. Indien je 5% meer voorziet, zorg je ervoor dat de impact van onvoorziene kosten beperkt blijft.
  Voor je inkomsten voorzie je daarentegen 5% minder. Door onverwachte omstandigheden kunnen kan bijvoorbeeld het bezoekersaantal tegenvallen.

 3. Tracht je begroting in evenwicht te houden. Een evenwichtige begroting betekent dat je ongeveer evenveel inkomsten als uitgaven hebt. Zijn er meer inkomsten dan uitgaven, des te beter voor je organisatie. Zijn er meer kosten dan inkomsten dan zul ja waarschijnlijk nog enkele inspanningen moeten leveren:
  Kan je de uitgaven verminderen? Zijn er goedkopere alternatieven? Zijn alle voorziene kosten essentieel?
  Kan je de inkomsten verhogen?

Hou er ook rekening mee dat je begroting doorheen het proces zal evolueren. Dit is normaal en dankzij een goede opvolging zul je de kansen op een financiële domper onder controle houden.