SABAM en Billijke Vergoeding

SABAM is de grootste vereniging die de auteursrechten beschermd.

De Billijke Vergoeding is de vergoeding die je betaalt voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

 

 

SABAM

De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers.


Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten.


Kort samengevat begint de taak van SABAM met het documenteren van de werken van haar auteurs om haar opdracht volledig te kunnen vervullen. Die bestaat erin de auteursrechten te innen telkens als een werk van haar repertoire openbaar uitgevoerd of vertoond wordt, en die rechten vervolgens uit te keren aan de auteur.


Meer info op www.sabam.be.

SABAM - aanvraagdossier (pdf-bestand).

 

 

Billijke Vergoeding

Wie muziek draait in een voor publiek toegankelijke plaats moest daarvoor vroeger enkel auteursrechten betalen. Deze auteursrechten worden geïnd door SABAM en komen ten goede aan de auteurs, componisten en uitgevers.

 

De uitvoerende artiesten (zangers en muzikanten) en de producenten, die nochtans ook een prestatie leveren, werden daarvoor niet vergoed. Deze onrechtvaardigheid werd in 1994 in de nieuwe Auteurswet rechtgezet.

 

Via de zogenaamde "billijke vergoeding" worden de uitvoerende artiesten en de producenten nu wel vergoed. De billijke vergoeding moet dus naast de factuur van SABAM betaald worden.

 

Meer info op www.bvergoed.be.
Aanvraagformulier billijke vergoeding (pdf-bestand).