Vrijetijdspas en vrijetijdscheque

Vrijetijdspas

vrijetijdspas

De vrijetijdspas (alsook de vrijetijdscheques) is een vorm van financiële tussenkomst.

Wie komt in aanmerking voor een Vrijetijdspas?

Om in aanmerking te komen voor de vrijetijdspas moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je moet inwoner zijn van Izegem.
 • Je mag slechts over een beperkt belastbaar gezinsinkomen beschikken, namelijk niet meer dan € 19.105,58 + € 3.536,95 per persoon ten laste. Daarnaast mag je ook niet meer dan één woning hebben met een niet – geïndexeerd Kadastraal Inkomen(KI) dat niet hoger ligt dan € 750 én je moet in die woning wonen.
 • Ook personen met een hoge schuldenlast, die hierdoor een beperkt inkomen hebben en in budgetbegeleiding zijn bij het OCMW of het CAW, komen in aanmerking. Eveneens geldt hier de regel dat je niet meer dan één huis mag bezitten met een niet - geïndexeerd KI dat niet hoger ligt dan € 750 én je daar moet wonen.
 • Als laatste kunnen personen doorverwezen worden door het OCMW, het CAW of het Sociaal Huis 't Antwoord. Dit is een uitzondering die, na overleg van de drie partners, slechts één keer kan worden toegepast.

 

Waar kan je een Vrijetijdspas aanvragen?

Een vrijetijdspas kan je op twee verschillende plaatsen aanvragen:

 

Wat moet je ervoor doen?

Wanneer je een vrijetijdspas wil aanvragen, moet je je aanmelden bij het OCMW of het Sociaal Huis.

Daarbij dien je het laatste attest van je personenbelasting en het bewijs van je kadastraal inkomen (ingeval van woning in eigendom) bij te hebben.

Deze attesten bewijzen hoe hoog je inkomen is en welke eigendommen (onroerende bezittingen) je hebt.

Indien je voor de eerste keer een vrijetijdspas aanvraagt, breng dan zeker ook een recente pasfoto mee.

Het is mogelijk dat men nog een extra – onderzoek moet uitvoeren, waardoor de vrijetijdspas niet onmiddellijk kan worden meegegeven.

Er zal dan afgesproken worden wanneer de vrijetijdspas kan opgehaald worden.

 

Hoe lang is de Vrijetijdspas geldig?

De vrijetijdspas kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd en vervalt jaarlijks op 31 januari.

 

Waarvoor dient de Vrijetijdspas?

De deelname aan culturele en / of sportieve manifestaties, en activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Izegem, geeft recht op een korting van 50% op vertoon van de vrijetijdspas. Dit kan alleen als de organiserende vereniging het systeem van de vrijetijdspas aanvaard heeft.

Vrijetijdscheque

vrijetijdscheque

 

 

 
Wie heeft recht op vrijetijdcheques ?


Om te bepalen of iemand al dan niet recht heeft op vrijetijdcheques wordt bij iedere aanvraag een beperkt financieel onderzoek gevoerd.  Hiervoor kan je terecht in het sociaal huis ’t Antwoord of in sociale dienst van OCMW Izegem.

 

Het beperkt financieel onderzoek heeft betrekking op je inkomsten en op bepaalde categorieën van je uitgaven zoals huishuur en onkosten voor nutsvoorzieningen. Bij de aanvraag zal men je vertellen welke gegevens we juist nodig hebben om te bepalen of je al dan niet recht hebt op vrijetijdcheques.

 

Let wel: de vrijetijdcheques zijn voorbehouden voor personen of gezinnen die niet meer dan 5.000 € spaargeld bezitten en dit maximaal 1 woning bezitten met een niet-geïndexeerd K.I. dat niet hoger is dan € 750. De aanvrager dient de woning ook zelf te bewonen.

 

Het onderzoek wordt gevoerd door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst of het sociaal huis. Ook andere (sociale) rechten kunnen dan tegelijkertijd onderzocht worden indien je dit wenst. (bvb. hulp aan bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, …).

 

 

Bedrag van de vrijetijdscheques

 • kinderen tot en met 18 jaar. Zij hebben recht op 150 € vrijetijdcheques op jaarbasis.
 • Volwassenen vanaf 19 jaar en senioren hebben recht op 80 € vrijetijdcheques op jaarbasis.
 • Voor deelname aan de speelpleinwerking en de babbelkampen kan ook het budget van de ouders worden aangewend.

 

Vrijetijdscheques kunnen gebruikt worden voor volgende zaken:

 • lidgeld of sportkledij van een sportclub (+ ev. nodige materialen).
 • lidgeld of uniform van een jeugdbeweging (+ ev. nodige materialen)
 • lidgeld van een culturele of sociale vereniging (+ ev. nodige materialen)
 • geld voor speelpleinwerking en babbelkampen (+ ev. nodige materialen)
 • geld voor een taal-, sport- of vakantiekamp
 • buitengewone schoolkosten: uitstappen, bos-en sneeuwklassen, buitenschoolse activiteiten
 • naschoolse activiteiten
 • cursusgeld
 • activiteiten dienstencentrum De Leest
 • eendags- of meerdaagse uitstappen in verenigingsverband

 

Vrijetijdscheques kunnen nooit  gebruikt worden voor

 • reguliere schoolkosten
 • lidmaatschap politieke partijen, beroepsorganisaties of religieuze genootschappen
 • inkomgelden te betalen
 • geld voor een maaltijd of versnapering t.v.v. de vereniging

 

Contact

Sociaal Huis
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.72.80 Contacteer ons

Sociale dienst OCMW
Kokelarestraat 2
8870 Izegem

051/33.65.90 051/33.65.91 Contacteer ons