Coördinatie en samenwerking

Uit de risicoanalyse kan je afleiden dat er overleg met andere diensten zoals de brandweer, politie en hulpdiensten nodig is.  Je kan dat overleg laten gebeuren via een coördinatievergadering waar de bevoegdheden verdeeld worden:

  • De verschillende diensten lichten elkaar in over de maatregelen die zij hebben genomen of denken te nemen.
  • De deelnemers krijgen een beter inzicht in de situatie,
  • De overheid deelt zijn bedoelingen en verwachtingen mee aan de organisator.