Verhuurreglement materiaal

01-09-2014

Cultuur

Korte inhoud

De uitleendienst beschikt over audiovisueel materiaal, materiaal voor manifestaties, feesten en (groot) feestmateriaal.  Het overzicht van het beschikbare materiaal en de daarbij horende waarborg, huurprijs en vervoerskosten zijn als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Contact

Uitleendienst VES
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.38 Contacteer ons